top of page

Čo je za vizualizáciami

3D vizualizácie sa využívajú v architektúre k vizuálnej prezentácii stavieb, interiérov a exteriérov budov. Na základe 3D vizualizácii je okrem iného možné overiť použité materiály, proporciu prvkov a celkové ladenie priestoru. Vyhotovenie 3D vizualizácie prebieha v 2 rôznych programoch, po nej nasleduje postprodukcia kde sa upravuje finálny výstup a celková nálada priestoru. Pred týmto všetkým však prebieha samotný návrh, ktorý je zväčša spracovaný v ďaľšom programe a slúži ako koncept a tiež ako podklad k vyhotveniu 3D vizualizácie. 

Design - Matej Gonda

CG Artist/vizualizátor - Matej Gonda

bottom of page